آموزش ماکرونویسی - برنامه نویسی در اکسل به روش من

از ماکرونویسی نهراسید! بسیار ساده است!

صفحه اصلي | آرشيو مطالب | تماس با من                    ali_fatehi@yahoo.com

آموزش  مشاورهداستان وبلاگ من

 

كتاب ماكرونويسي و برنامه نويسي كار بردي به زبان VBA در Excel

به نگارش اينجانب منتشر شد
مولف: علي فاتحي
ناشر: انتشارات سازمان بورس

 مراكز پخش

«نمايشگاه و فروشگاه انتشارات بورس»
شماره تماس:  88648192
(تهران - ميدان ونك - خ ملاصدرا- شماره 25)
اطلاعات كتاب و سفارش خريد آنلاين از انتشارات بورس

«انتشارات صانعي»

شماره تماس:  5385  6640
(
تهران- خ انقلاب- روبروي  دانشگاه تهران- پلاك 1290)
www.saneibook.com

 

.....در زماني كوتاه و به راحتي مي توانيد در اكسل برنامه و ماكرو بنويسيد؛ حتي اگر شما برنامه نويس نباشيد ماكرونويسي و برنامه نويسي ابزاري مناسب براي كاربراني است كه مي خواهند در Excel بهتر و پوياتر عمل كنند. زبان برنامه نويسي مورد استفاده در Excel بسيار شبيه زبانهاي محاوره اي است و VBA

 (Visual Basic for Applictions )
نام دارد.
......

20 صفحه اول كتاب را از اينجا برداريد.


اين كتاب براي كاربراني نوشته شده كه با برنامه‌نويسي و ماكرونويسي آشنايي نداشته يا آشنايي كمي دارند و مي‌خواهند در نرم‌افزار اكسل كارهاي بهتر و پوياتري انجام دهند و با زباني ساده و به دور از پيچيدگي مفاهيم اوليه و كاربردي را گام به گام ارايه نموده است. مثال‌ها متنوع و كاربردي‌اند. از برنامه‌هاي ساده  و "تابع تبديل عدد به حروف" گرفته تا "پياده‌سازي مفاهيم مهندسي مالي" در كتاب آموزش داده شده‌اند..

 

 

 

 

آخرين مطالب

رشته (STRING)  یکی از انواع داده ای پرکاربرد می باشد. برای کاربا رشته ها لازم است که عملیات و توابعی را که در این زمینه کاربرد دارند بهتر بشناسیم. ترکیب (چسباندن) چند رشته، جدا کردن بخشهایی از رشته و عملیات جستجو از اینگونه عملیات می باشند که در ادامه به معرفی برخی ها از آنها خواهیم پرداخت. 


الف- عملگر &

از این عملگر برای ترکیب دو یا چند رشته استفاده می شود

 مثال:  برنامه ای خواهیم نوشت که در یک MASSAGE BOX دو عبارت visual basic و for aplcation را به هم چسبانده و نمایش دهد:

Sub aaa()

           s1 = "visual basic"

           s2 = " for aplcation"

           s = s1 & s2

          MsgBox a

End sub

 

ب- عبارت  VbNewline    

 این عبارت معرف کد Enter می باشد . به عبارتی این کد معادل فشرده شدن کلید ENTER ‌ می باشد در انتهای یک رشته می باشد. به این معنی که رشته دوم در سر بعدی رشته اول نشان داده خواهد شد.

مثال:می خواهیم عبارتVBA  this class name is  به صورتی که عبارت VBA در زیر عبارت قبلی قرار گیرد، نمایش داده شود.

 

Sub example1()

    s="This class name is " & VbNewline & "VBA"

     MsgBox s

End Sub

 

ج – تابع LEN

 

این تابع طول یک رشته را بر می گرداند(می دهد).

  ساختار کلی تابع LEN به شکل زیر می باشد:

Len(  رشته   )

که در داخل پرانتز رشته مورد نظر یا نام آن قرار خواهد گرفت.

 

مثال: برنامه زیر تعداد کارکترهای(حروف) موجود در رشته alifatehi.persianblog.ir را محاسبه و نمایش می دهد. 

Sub exaٍmple()

          n = Len("alifatehi.persianblog.ir")

          MsgBox n

End Sub

 

د- توابع left  و right

این توابع تعدادی کاراکتر را از سمت چپ یا راست رشته جدا نموده و برمی گرداند. ساختار کلی این تابع  به شکل زیر می باشد:

Left(string,i)یا Right(string , i)

که در داخل پرنتز ابتدا رشته مورد نظر و سپس تعداد کاراکتری که می خواهیم از  این رشته جدا شود می آید.

 

مثال: برنامه ای بنویسید که چهار رقم سال 1388 در تاریخ  15/11/1388را جدا نموده و نمایش دهد.

Sub example2()

                s = "1388/11/15"

                t = Left(s, 4)

          MsgBox t

End Sub

 

ه- توابع   TRIM و LTRIM  و RTRIM

تابع TRIM

این تابع فضاهای خالی (کاراکترهای خالی) ابتدا و انتهای یک رشته را پاک می کند و نتیجه را برمی گرداند

تابع LTRIM

این تابع فضاهای خالی  (کاراکترهای خالی) سمت چپ یک رشته را پاک می کند و نتیجه را برمی گرداند

تابع

این تابع فضای خالی  (کاراکترهای خالی) سمت راست یک رشته را پاک می کند و نتیجه را برمی گرداند.

 

مثال:می خواهیم در رشته ای مانند"                 VBA      " تنها کلمه VBA نمایش داده شود. ساختار چنین برنامه ای به شکل زیر خواهد بود:

 

Sub example3()

              s = "                 VBA  "

              t = Trim(s)

       MsgBox t

End Sub

 

و- تابعMID

 

این تابع به ما می گوید:

رشته را در نظر بگیر، از فلان جا شروع کن، این تعداد کاراکتر را به ما نشان بده. ساختار این تابع  شکل می باشد:

MID(string,start,length)

بدین معنا که در رشته string  از کاراکتر ردیف start شروع کرده و به تعداد length  جدا نموده و برمی گرداند.

 

مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که در عبارت   visual basic  تنها کلمه basic نمایش داده شود.برنامه به شکل زیر نوشته خواهد شد:

 

Sub example4()

            s = "visual basic"

            t = Mid(s, 8, 5)

       MsgBox t

End Sub

 

ز- تابع INSTR

 

تابع     INSTRبرای جستجوی یک رشته در رشته دیگر بکار میرود. شکل کلی این تابع به صورت زیر است:

INSTR(START, STRING1 , STRING2)

بدین معنی که از کاراکتر ردیف START در رشته STRING 1  به دنبال رشته  STRING2 می گردد و محل آنرا بر می گرداند.

مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که دررشته ای مانند alifatehi.persianblog.ir به ما بگوید که حرف p  چندمین کاراکتر این رشته می باشد.

Sub example4()

           s = "alifatehi.persianblog.ir"

           i = InStr(1, s, "p")

   MsgBox i

End Sub

 

مثال:

یک تاریخ مشخص مانند تاریخ 25/11/1388 را که با ممیز"/" از هم جدا شده اند را در نظر می گیریم. برنامه ای بنویسید که سال، ماه و روز را جدا نموده و در سه کادر پیغام نمایش دهد.

 

Sub hhh()         

    s = "1359/12/22"

    i = InStr(1, s,"/")

   j = InStr(i + 1, s,"/")

    y = Mid(s, 1, i – 1)

   m = Mid(s, i + 1, (j - 1) – i)

    d = Mid(s, j + 1)

     MsgBox y

      MsgBox m

      MsgBox d

End Sub

 

 

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
امکانات وب