جلسه چهارم- کار با سلولها و ناحیه ها(Cells and Ranges objects َ)

1.1        استفاده از  نماد گذاری A1

با استفاده از روش نمادگذاری A1 میتوان یک Range ‌ را مشخص کرد. برنامه زیر سلول‌های موجود در ناحیه A1 ‌ تا D5  را Bold  می‌کند. برای اینکار ابتدا این ناحیه بصورت Range("A1:D5") مشخص و سپس ویژگی مورد نظر را تغییر می‌دهیم.

Sub FormatRange()

Range("A1:D5") .Font.Bold = True

End Sub

برای انتخاب یک  Range، ابتدا آنرا مشخص و سپس متد Select   را بر آن اعمال می‌کنیم.

  • کد زیر سلول‌های همسایه در ناحیه A1‌ تا D5 ‌ را انتخاب می‌کند:

Range("A1:D5").Select

  •   میتوان نقاط غیرهمسایه و پراکنده را به عنوان Range  معرفی کرد. کد زیر به ناحیه ای که شامل  سلول A8، ناحیه B2 ‌ تا   C5 و سلول K2 اشاره می کند:

Range(" A8, B2:C5 , K6")

  یک روش بسیار پرکاربرد در معرفی Rangeها در رابطه با نواحی مستطیلی است که سلولهای آن نیز همجوار هستند. می توان با دادن دو سر قطر یک ناحیه مستطیلی آنرا مشخص کرد. که روش جایگرین برای معرفی ناحیه ای مثل  A1:D5 است:

Range(" A1","D5")

جدول بعدی برخی از آدرس دهی ها با شیوه  نماد گذاری A1 را نشان می‌دهد.

عبارت

مفهوم

Range(" َA1")


سلول A1

 

 

 

Range(" A1:B5")

 

سلولهای A1   تا B5

Range("C5:D9,G9:H16 ")

شامل دو ناحیه : ناحیه C5  تا D9  و ناحیه G9  تا H16

Range("A:A")

ستون Column A) A)

Range("1:1")

سطر 1 (Row 1)

Range("A:C")

ستونهای A  تا C

Range(" 1:5")

سطرهای 1 تا 5

Range(" 1:1,3:3,8:8")

سطر 1 و سطر3 و سطر 8

Range(" A:A,C:C,F:F")

ستون A، ستون ‍

/ 1 نظر / 445 بازدید
یاسر

سلام سال نو مبارک بسیار عالی بود من از مطالب این بخش خیلی چیزها دستگیرم شد خدا خیرتون بده آقای فاتحی