چندین شیت را همزمان ببینید

1-به شیت (یا workbook) بروید(آنرا باز کنید یا کلیک کنید)

2- مسیر زیر را برای آن دنبال کنیدView->Window->New Window

حال تمامی شیتها یا WORKBOOK ها باز شده اند.

حال مسیر زیر زیر را دنبال کنید

View->Window->Arrange All

و نحوه ای را که تمایل دارید پنجره های باز شده مرتب شوند انتخاب کنید

-------------

برای اینکه بخواهیددو شیت را رو در روی هم باز کنید و دقیقا سلول به سلول با هم مقایسه کنید مسیر زیر را دنبال کنید:

View->Window->View Side by Side

 

/ 0 نظر / 151 بازدید