توابع تبدیل تاریخهای شمسی و قمری و میلادی و تابع تبدیل عدد به حروف

 

 در اکسل 2003 :

به منوی Tools و سپس Add-ins رفته و آدرس فایل مربوطه را بدهید. پس از نصب یک category ‌در توابع اکسل به نام ALFA_Utility نیز در اکسل شما ایجاد میشود که توابع موجود به همراه توضیحات فارسی آن آمده است.

در اکسل 2007:

 آیکون office button را از انتخاب کنید.(آیکون دایره ای شکل رنگی در گوشه بالای سمت چپ). 

excel option و سپس Add Ins را انتخاب کنید.

پایین سمت راست از گزینه های لیست Manage گزینه اول یعنی Excel Add-ins را انتخاب کنید.

تب Go را کلیک کنید.

آدرس فایل مربوط به add ins را بدهید.

پس از نصب، یک category ‌در توابع اکسل به نام ALFA_Utility نیز در اکسل شما ایجاد میشود که توابع موجود به همراه توضیحات فارسی آن آمده است.

توابع موجود در  add in

 این ADD IN شامل توابع زیر می باشد.

 

 NumberToAlpha(Number)

این تابع عددی را دریافت و به حروف(فارسی) تبدیل میکند.

 

 DateDifShamsi(Year1, Month1, D1, Year2, Month2, D2)

این تابع  فاصله زمانی بین دو تاریخ شمسی را بر حسب روز محاسبه می کند.

 

DateDifGhamari(Year1, Month1, D1, Year2, Month2, D2)

این تابع  فاصله زمانی بین دو تاریخ قمری را بر حسب روز محاسبه می کند.

 

 IsKabiseMiladi(Year)

این  تابع مشخص می کند که یک سال میلادی مشخص سال کبیسه است یا خیر.

 

 IsKabiseShamsi(Year)

این  تابع مشخص می کند که یک سال شمسی مشخص سال  کبیسه است یا خیر.

 

 AddToShamsi(Year, Month, Day, Add)

این تابع یک تاریخ مشخص شمسی را دریافت کرده و  تعداد روز معینی را از آن کم یا به آن زیاد میکند و نتیجه را به شکل YYYY/MM/DD (/روزماه/سال: سال به صورت کامل به عنوان مثال 1389) نشان میدهد.

  (AddToGhamari(Year, Month, Day, Add

این تابع یک تاریخ مشخص قمری را دریافت کرده و  تعداد روز معینی را از آن کم یا به آن زیاد میکند و نتیجه را به شکل YYYY/MM/DD نشان میدهد.

 

MiladiToShamsi(Year, Month, Day)

این تابع یک تاریخ میلادی را دریافت نموده و آنرا به شمسی تبدیل میکند. نتیجه به شکل YYYY/MM/DD نمایش داده میشود.

 

MiladiToGhamari(Year, Month, Day)

این تابع یک تاریخ میلادی را دریافت نموده و آنرا به قمری تبدیل میکند. نتیجه به شکل YYYY/MM/DD نمایش داده میشود.

 

ShamsiToMiladi

 این تابع یک تاریخ شمسی را دریافت نموده و آنرا به میلادی تبدیل میکند. نتیجه به شکل YYYY/MM/DD نمایش داده میشود.

این تابع را می توان به سه شکل مورد استفاده قرار داد:

1-        روز و ماه و سال میلادی را به آن بدهیم و تاریخ شمسی آنرا به ما میدهد.

ShamsiToMiladi (Year, Month, Day)

 

2-هیچ ورودی به آن ندهیم که در اینصورت تاریخ میلادی امروز را به میدهد.

ShamsiToMiladi ()

 

3- اگر ورودی دارای فرمت تاریخ باشد نیازی به تفکیک آن به صورت روز و ماه وسال نیست و می توان تنها یک ورودی که دارای فرمت تاریخ است را به این تابع داد. به عنوان مثال اگر تاریخ میلادی  دریکی از سلولهای اکسل وجود داشته باشد  تاریخ شمسی آْنرا بر میگرداند.

ShamsiToMiladi (ورودی به شکل تاریخ میلادی یا یک سلول با فرمت تاریخ)

 

 

 ShamsiToGhamari(Year, Month, Day)

این تابع یک تاریخ شمسی را دریافت نموده و آنرا به قمری تبدیل میکند. نتیجه به شکل YYYY/MM/DD نمایش داده میشود.

 **اگر توابع دیگری مورد نیازتان است و همانند همین توابع مورد نیاز بسیاری از کاربران است و شکلی فراگیر و عمومی دارند می توانید آن را  مطرح فرمایید.**

/ 0 نظر / 2730 بازدید