ساختار With…End With برای کدنویسی خواناتر و سریع تر

این دستورات برای تنظیمات مربوط به فونت نوشته شده‌اند. نام فونت "Times New Roman" اندازه آن 12، برجسته یا Bold، Italic و رنگ آن هم آبی. 

 در تمامی خطوط عبارت زیر تکرار شده است:

Selection.Font

دستورات بالا می تواند به صورت زیر نوشته شود که کوتاه تر و خواناتر است  و با سرعت بیشتری هم اجرا می شوند. در اینجا Selection.Font یک شیء است. 

SubChangeFont()  

    With Selection.Font
        .Name = "Times New Roman"
        .Size = 12
        .Bold = True
        .Italic = True
        .ColorIndex = 5
    End With

End Sub

بنابراین در ساختار With...End With نام یک چیز(یک شیء) در ابتدای ساختار آورده می شود و در داخل ساختار دیگر نام شی تکرار نمی‌شود و برای اجرای دستورات یا تنظیمات شیء از علامت "." استفاده می‌کنیم.

شاید این ساختار برای شما آشنا باشد و

ممکن است از خود بپرسید: من قبلا این ساختار را کجا دیده ام؟

در واقع زمانیکه از Macro Recorder برای ایجاد ماکرو استفاده و بخشی مانند سلول یا Range را انتخاب و تغییراتی را در آن اعمال نموده‌اید درکدهای تولید شده از این ساختار استفاده شده است.

/ 0 نظر / 333 بازدید