# mid

ماکرویی برای تعیین روز و ماه و سال در تاریخ شمسی وقتی که جای ممیز آن مشخص نیست

Sub YearMonthDay()              s = "1359/12/25"     i = InStr(1, s,"/") 'اولین / پیدا شد   'زمانیکه موقعیت اولین /  در نقطه i باشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

جلسه دوازدهم - کار با رشته ها(STRING)- پایان دوره مقدماتی برنامه نویسی در اکسل

الف- عملگر & از این عملگر برای ترکیب دو یا چند رشته استفاده می شود  مثال:  برنامه ای خواهیم نوشت که در ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 340 بازدید